Announcements

Thông báo v/v hoàn thành khảo sát cho buổi hướng nghiệp

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v hoàn thành khảo sát cho buổi hướng nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Friday, 14 April 2017, 11:35 PM
 

Để chuẩn bị các nội dung cho buổi hướng nghiệp ngày 18/19 - 4 - 2017 đối với sinh viên chuyên ngành khóa 2013 - 2017, các sinh viên khóa K13 vào làm khảo sát theo đường link bên dưới. Các bạn đề vào form trước thứ 3 ngày 18/04/2017 để phòng CTSV tổng hợp số lượng cũng như kết quả.

https://docs.google.com/a/hanu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSeMLtz2BEbGKFcOuiQFL0PEFrObxKgS1skcs6-YlsJAR7qGsg/viewform?c=0&w=1