Announcements

Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp C13

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp C13
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 18 April 2017, 8:17 AM
 

Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp C13:

Các giấy tờ cần nộp gồm:

1. Báo cáo thực tập (đóng khổ A4, bìa mầu, dán gáy, không đóng bìa cứng, không cần dấu xác nhận của Công ty mà SV thực tập)

2. Giấy xác nhận thực tập (do Công ty mà SV thực tập ở đó cấp, có đóng dấu)

3. Phiếu đánh giá thực tập (do Công ty mà SV thực tập ở đó cấp, có đóng dấu)

Thời hạn nộp: trước 16h chiều ngày 10/5/2017

Lưu ý: BCTT phải được viết bằng tiếng Anh, không viết bằng tiếng Việt. SV không nộp đúng thời hạn sẽ phải làm lại báo cáo thực tập vào kì sau.


Đối với SV đăng kí nộp chứng chỉ nghề thay cho BCTT TN, thời hạn nộp chứng chỉ là trước ngày 31/5/2017