Announcements

Thông báo v/v đăng ký thi sớm các môn kỳ Spring 2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký thi sớm các môn kỳ Spring 2017
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 25 April 2017, 11:00 AM
 
Để kịp thời hạn hoàn thành điểm của đợt tốt nghiệp tháng 6/2017, các sinh viên học lại lớp học ghép kỳ này nếu có nguyện vọng tham gia thi cuối kỳ sớm làm đơn nộp tại vpk trước 16h ngày 28/04/2017