Announcements

Thông báo v/v nhận chứng chỉ quốc phòng của K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v nhận chứng chỉ quốc phòng của K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 26 April 2017, 8:40 AM
 

Đề nghị các cán bộ lớp của các lớp K15 xuống VPK nhận chứng chỉ quốc phòng các sinh viên trong lớp. Hạn đến 16h ngày 28/04/2017