Announcements

Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá thể lực khóa 2013 trước khi TN

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá thể lực khóa 2013 trước khi TN
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 28 April 2017, 9:26 AM
 

Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá thể lực khóa 2013 trước khi TN. Chi tiết xin mời xem file đính kèm.