Announcements

Thông báo danh sách SV các khóa còn nợ học phí

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách SV các khóa còn nợ học phí
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 3 May 2017, 4:13 PM
 

Thông báo danh sách SV các khóa còn nợ học phí (xem file đính kèm). 

Lưu ý: SV không nộp học phí học kì 2 sẽ bị cấm thi tất cả các môn và phải học lại.

SV khi đi nộp học phí đề nghị foto biên lai nộp lại cho khoa.

Mọi thắc mắc v/v đã nộp học phí nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ học phí, SV tự liên hệ với P.TCKT để giải quyết đồng thời foto biên lai đã nộp học phí về VPK.