Announcements

Thông báo về việc miễn thi Năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2013-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc miễn thi Năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2013-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 4 May 2017, 9:14 AM
 

Thông báo về việc miễn thi Năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2013-2017
Theo như Thông báo số 1531/TB-ĐHHN, tất cả sinh viên chính quy khóa 2013-2017 bắt buộc phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trước khi ra trường, trong đó sinh viên khối ngành ngôn ngữ phải đạt bậc 5, sinh viên khối chuyên ngành phải đạt bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Tuy nhiên, các sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ Hanu test còn hạn 2 năm tính tới ngày xét tốt nghiệp (12/6/2017) sẽ được nhà trường tạo điều kiện quy đổi tương đương theo bảng công nhận tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ (kèm theo QĐ số 1520 ngày 22/8/2016 - file đính kèm), và được miễn thi năng lực ngoại ngữ.

Đề nghị các em sinh viên C13 được miễn thi NLNN nộp bản sao có công chứng chứng chỉ tương đương về khoa, khoa lập danh sách, kèm theo chứng chỉ của sinh viên gửi về phòng QL Đào tạo trước 16h00 ngày 14/5/2017.