Announcements

Thông báo đổi phòng học

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi phòng học
by Phương Hoàng Việt - Friday, 5 May 2017, 4:21 PM
 
Do nhà trường đợt thi năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K13 nên 2 phòng học lại ngày mai môn IST và PPL đổi tử P.403D2 sang học P.501B