Announcements

Thông báo học bổng KOVA lần thứ 15

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo học bổng KOVA lần thứ 15
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 9 May 2017, 9:36 AM
 

Phòng CTHSSV & QHDN gửi Thông báo học bổng KOVA lần thứ 15.

1. Thông báo học bổng

2. Đơn đăng ký tham gia học bổng + Bản khai hoàn cành gia đình ( Hạng mục Nghị lực)

3. Đơn đăng ký tham gia học bổng + Bản khai hoàn cảnh gia đình ( Hạng mục Triển vọng)

Đề nghị SV tham gia học bổng đăng ký theo các mẫu file đính kèm và nộp về Khoa trước 16h chiều ngày 11/5/2017.