Announcements

Thông báo thi môn PPL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi môn PPL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 11 May 2017, 2:48 PM
 

Lớp học lại môn PPL sẽ thi hết môn vào 9h15 thứ 7 ngày 13/05/2017. File đính kèm là danh sách thi, Redo 1 thi tại 403D2, Redo 2 thi tại 403D3