Announcements

Thông báo về buổi giới thiệu về luật đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về buổi giới thiệu về luật đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn
by Phương Hoàng Việt - Friday, 12 May 2017, 2:03 PM
 
Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chấp hành pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông, Phòng Công tác HSSV & QHDN phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức buổi giới thiệu về luật đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể:
- Thời gian: 8h30-11h30, Thứ Hai ngày 15/5/2017
- Địa điểm: Hội trường lớn và Sân vận động