Announcements

Thông báo điểm PPL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm PPL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 18 May 2017, 2:49 PM
 

Thông báo điểm thi PPL lớp học lại
Sinh viên được phúc tra đến 11h ngày 18/05/2017