Announcements

Thông báo v/v kiểm tra thể lực (bổ sung)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v kiểm tra thể lực (bổ sung)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 17 May 2017, 1:46 PM
 

Đề nghị các SV C13 có tên trong danh sách đính kèm kiểm tra thể lực (bổ sung) vào sáng thứ 6, ngày 19/5/2017 để xét điều kiện TN.