Announcements

Thông báo tuyển chọn sinh viên cho chương trình văn bằng kép ngành Công nghệ thông tin giữa ĐH Hà Nội và ĐH Camerino, Italia

 
 
Picture of Admin User
Thông báo tuyển chọn sinh viên cho chương trình văn bằng kép ngành Công nghệ thông tin giữa ĐH Hà Nội và ĐH Camerino, Italia
by Admin User - Wednesday, 28 October 2015, 12:59 AM
 

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội và Đại học Camerino Italia, khoa CNTT xét chọn sinh viên của khoa đi học tại trường Đại học Camerino, Italia theo chương trình văn bằng kép chuyên ngành Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017. Kế hoạch xét chọn và các thông tin về chương trình xin mời xem file đính kèm. 

Hạn đăng ký từ 02/11/2015 - 15/03/2016.