Announcements

Thông báo điểm thi môn DBS lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm thi môn DBS lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 23 May 2017, 2:32 PM
 

Sinh viên được phúc tra đến 16h ngày 24/05/2017.
Các bạn phải thi lại sẽ thi lại cùng đợt thi lại của lớp học đi