Announcements

Thông báo phòng thi môn DSA

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo phòng thi môn DSA
by Phương Hoàng Việt - Friday, 26 May 2017, 11:02 AM
 

Môn DSA thi sớm vào ca 2 chiều này 2h30 tại P.408C