Announcements

Thông báo thi lại môn IST lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại môn IST lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 30 May 2017, 8:26 AM
 

Các sinh viên thi lại môn IST lớp học lại thi lại tại P.605C ca 1 chiều nay 30/05/2017. Danh sách thi ở file đính kèm