Announcements

Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 31 May 2017, 4:40 PM
 

Đề nghị các SV K13, 14, 15 chưa nộp học phí trong danh sách đính kèm (bôi vàng) khẩn trương nộp học phí để đủ điều kiện dự thi lần 1 và xét điều kiện tốt nghiệp.
SV K14, 15 chưa nộp học phí kì 2, 2016-2017 sẽ bị cấm thi tất cả các môn.
SV K13 chưa nộp học phí sẽ bị hủy kết quả thi đã có (thi sớm) và không được xét tốt nghiệp đợt này.
Thời hạn nộp : trước 11h sáng thứ Năm, ngày 01/6/2017 tại P.TCKT (gặp cô Hà)