Announcements

Thông báo đổi lịch thi môn Java

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi lịch thi môn Java
by Phương Hoàng Việt - Monday, 5 June 2017, 3:45 PM
 

Môn Java của K14 sẽ đổi lịch thi từ chiều mai sang chiều ngày thứ 5(08/06/2017). Ca thi vẫn giữ nguyên, phòng thi sẽ được cập nhật sau.