Announcements

Thông báo điểm IST K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm IST K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 28 June 2017, 12:07 PM
 

Thông báo điểm môn IST K15
Vì điểm hoàn thành sát lịch thi nên lịch thi sẽ chuyển sang thứ 5 06/07/2017. Nhận đơn phúc tra đến 16h ngày 29/06/2017