Announcements

Thông báo danh sách thi lại PPL K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại PPL K15
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 4 July 2017, 10:32 PM
 

Thời gian thi chiều ngày 05/07/2017
Ca 1: 12h30-14h
Ca 2: 14h15-15h45
Địa điểm thi P708C, sinh viên đóng tiền thi lại tại vpk P210C trước khi thi