Announcements

Thông báo về môn IST K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về môn IST K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 July 2017, 8:41 PM
 

Thông báo về môn IST K15

- Điểm phúc tra không sinh viên nào lên điểm mà chỉ xuống điểm. Điểm thay đổi sẽ được cập nhật ngày mai.

- Thi lại vào chiều mai 06/07/2017

    + Ca 1: Sinh viên 1, 2, 3C15

    + Ca 2: Sinh viên 4 5, 6C15

- Địa điểm thi dự kiến 708C, nếu có thay đổi sẽ cập nhật sau.