Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn IST K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn IST K15
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 6 July 2017, 8:35 AM
 

Thông báo danh sách thi lại môn IST K15
Cập nhật phòng thi: 612C
Ca 1: 12h30-14h
Ca 2: 14h15-15h45