Announcements

Thông báo chương trình học tập - nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo chương trình học tập - nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 3 August 2017, 8:49 PM
 

Chương trình học tập - nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản [1/10/2017 - 8/10/2017) Nội dung chi tiết các bạn xem trong link đính kèm. Thời gian nhận đơn đăng ký: - Thứ sáu (04/08/2017): 9h00 - 11h00 và 14h30 - 16h30 - Thứ hai (07/08/2017): 9h00 - 11h00

https://drive.google.com/open?id=0B37DIdQ9OcTLYnRhVkxEQmNjSzg