Announcements

Thông báo các lớp học lại Fall 2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo các lớp học lại Fall 2017
by Phương Hoàng Việt - Friday, 18 August 2017, 1:27 PM
 

Danh sách SV đã nộp tiền học lại (xin mời xem danh sách đính kèm).
Các lớp: SEG, SAD, DMP, CALCULUS sẽ học riêng (dự kiến từ thứ 7 tuần sau).
Các lớp còn lại sẽ học ghép với các lớp học đi ngay từ tuần này. SV chủ động chọn lịch học phù hợp để học và xin phép GV dạy môn đó cho điểm danh.