Announcements

Thông báo điều chỉnh giờ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên từ ngày 24/8/2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điều chỉnh giờ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên từ ngày 24/8/2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 24 August 2017, 2:36 PM
 

Thông báo điều chỉnh giờ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên từ ngày 24/8/2017 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)