Announcements

Thông báo đổi giờ học

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi giờ học
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 24 August 2017, 2:45 PM
 

Thông báo thay đổi giờ học:
Để đảm bảo hiệu quả làm việc và chất lượng đào tạo, Nhà trường quy định lại thời gian học như sau:
Ca sáng: 7h20 - 9h00 Nghỉ giải lao 30 phút
                9h30 - 11h10
Ca chiều: 12h20 - 14h00 Nghỉ giải lao 30 phút
                  14h30 - 16h10
Ca tối: 17h20 - 19h00 Nghỉ giải lao 30 phút
             19h30 - 21h10