Announcements

Thông báo đổi phòng học Tut môn NSE

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi phòng học Tut môn NSE
by Phương Hoàng Việt - Monday, 28 August 2017, 8:40 AM
 

Kể từ hôm nay 28/08/2017 2 lớp Tut môn NSE của lớp 3C và 4C15 chuyển từ 2 ca chiều thứ 2 sang sáng thứ 7 tại P406C: Ca 1 lớp 3C15, ca 2 lớp 4C15.