Announcements

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 August 2017, 1:56 PM
 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
- Học viên chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để đăng ký học chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc Thạc sĩ Quản kinh Kinh doanh liên kết với Đại học La Trobe (Ô-xtơ-rây-li-a).
- Sinh viên các khoa chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đã dự thi nhưng chưa đạt yêu cầu về điểm điều kiện tiếng Anh.
- Sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương thi lấy điểm điều kiện tiếng Anh để lên học chuyên ngành.
- Các đối tượng khác có nhu cầu.
II. ĐỊA ĐIỂM THI VÀ THỜI GIAN THI:
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội
Ngày thi: 09 tháng 08 năm 2017
Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
Buổi chiều: 13 giờ 15 thí sinh thi kỹ năng Nói
III. ĐĂNG KÝ DỰ THI:
3.1 Sinh viên khoa Đào tạo Đại cương khóa 2016 và các khóa khác đăng ký học lại tại khoa ĐT Đại cương đã hoàn thành chương trình học theo quy định: Khoa Đào tạo Đại cương lập danh sách và chuyển về Phòng QLĐT trước ngày 30 tháng 8 năm 2017.
3.2 Sinh viên khoa Đào tạo Đại cương các khóa trước đã dự thi nhưng chưa đạt (không thuộc diện nộp học phí học lại), sinh viên các khoa khác cần điểm điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành hoặc học song ngành, sinh viên các chương trình liên kết quốc tế và các đối tượng tự do khác:
Đăng ký tại: Phòng Quản lý Đào tạo, 118 Nhà A
Thời gian: Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/08/2017.
IV. LỆ PHÍ THI: 
Nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán (phòng 106, nhà A).
Sinh viên chính quy và học viên các chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội.
- Thi cả 4 kỹ năng: 600.000 đồng
- Thi lại 1 kỹ năng: 200.000 đồng
Đối tượng tự do:
- Thi cả 4 kỹ năng: 1.800.000 đồng
Danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên Website của Trường (www.hanu.vn) ngày 05/9/2017.
Khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình giấy CMT hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.