Announcements

Thông báo về việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 August 2017, 4:30 PM
 

Căn cứ chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội đối với các ngành đào tạo trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV ban hành kèm theo Quyết định số 6169/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định số 551/TB-ĐHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc xét tốt nghiệp và tổ chức thi năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy từ năm học 2013-2014;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018; 
Nhà trường thông báo kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 và các đối tượng khác như sau:

1. Kế hoạch: Nhà trường tổ chức hai (02) kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (dạng thức HANU TEST, không có kỳ thi lại) cho sinh viên chính quy khóa 2014-2018 tất cả các ngành trước khi ra trường và sinh viên các khóa khác với lệ phí thi ưu đãi, cấp chứng chỉ miễn phí cho những sinh viên đạt yêu cầu.
2. Đối tượng dự thi, ngôn ngữ thi: 
Sinh viên chính quy khóa 2014 -2018 bắt buộc phải dự thi, sinh viên không đạt yêu cầu sẽ không được xét tốt nghiệp. 
Sinh viên các khóa khác đăng ký dự thi tự nguyện.
Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Thi tiếng Anh trình độ B2.
Sinh viên khối ngành ngôn ngữ: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C1.
3. Lịch thi:
- Đợt 1: Ngày 11 & 12 tháng 11 năm 2017
* SV khối ngành ngôn ngữ (trừ Ngôn ngữ Anh), SV tiếng Việt và VHVN: Thi ngày 11 tháng 11 năm 2017.
* Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh: Thi ngày 12 tháng 11 năm 2017.
- Đợt 2: Ngày 7 & 8 tháng 4 năm 2018
* SV khối ngành ngôn ngữ (trừ Ngôn ngữ Anh), SV tiếng Việt và VHVN: Thi ngày 7 tháng 4 năm 2018.
* Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh: Thi ngày 8 tháng 4 năm 2018.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi:
Sinh viên đăng ký dự thi nộp 02 ảnh 3x4, 01 bản photocopy (không cần công chứng) giấy CMND, sinh viên cần xuất trình bản gốc CMND khi làm thủ tục đăng ký thi và điền vào Đơn xin dự thi (có mẫu tại nơi đăng ký).
5. Đăng ký dự thi: 
- Sinh viên chính quy khóa 2014-2018, các khoa/ bộ môn nhận hồ sơ và lập danh sách sinh viên gửi cho chuyên viên phụ trách của Phòng QLĐT và Phòng TC-KT (theo mẫu đính kèm) trong thời hạn ở dưới.
- Sinh viên các khóa khác đăng ký dự thi tại phòng Quản lý Đào tạo (P.118 Nhà A)
Thời gian đăng ký: 
o Đợt 1: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến ngày 03 tháng 11 năm 2017
o Đợt 2: Từ 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2018
- Nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính-Kế toán (phòng 106 Nhà A).
6. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ:
- Sinh viên chính quy khóa 2014-2018: 300.000 đồng.
- Sinh viên chính quy không thuộc khóa 2014-2018: 600.000 đồng.
- Các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký dự thi: 1.800.000 đồng.
7. Miễn thi
Sinh viên được miễn thi nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định số 1471/TB-ĐT-ĐHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về công nhận tương đương cấp độ các chứng chỉ ngoại ngữ ngày 24 tháng 9 năm 2014.