Announcements

Thông báo v/v nhận thẻ ngân hàng mới

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nhận thẻ ngân hàng mới
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 31 August 2017, 2:00 PM
 

Đề nghị các sinh viên có tên trong file đính kèm mang CMND photo lên P106 nhà A (gặp cô Hà) để nhận thẻ Ngân hàng mới Vì thẻ cũ đã hết hiệu lực sử dụng.