Announcements

Thông báo danh sách sinh viên K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách sinh viên K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 31 August 2017, 2:41 PM
 

Lớp 6C16 và các bạn late ielts của khoá 15 được chuyển sang các lớp 1-5C16. Các bạn check sheet List để biết lớp cũ của mình.