Announcements

Thông báo enroll các môn học Fall 2017 của K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll các môn học Fall 2017 của K16
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 6 September 2017, 8:43 AM
 

Đề nghị SV K16 enroll các môn học kì 1, năm học 2017-2018 trong thời hạn đến hết ngày 10/09/2017.  

Các sinh viên K16 sử dụng tài khoản với ID là mã số sinh viên, pass mặc định là 1 để đăng nhập vào FIT Portal sau đó đổi lại theo quy định. Đối với bạn Lê Phương Anh lớp 1C16 sử dụng pass Fit@1234 để đăng nhập

Lưu ý:

  • No key
  • Các sinh viên late ielts của khoá K14, K15 cũng như các sinh viên học lại các lớp học ghép cũng enroll vào course học đi của K16
  • SV không enroll trong thời hạn trên sẽ phải nộp phạt do enroll muộn.