Announcements

Thông báo nghỉ Lecture môn NSE K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ Lecture môn NSE K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 6 September 2017, 8:49 AM
 

Lecture môn NSE của K15 và Tutorial của 5 6C15 vào chiều thứ 5 tuần này được nghỉ. 2 Tutorial của lớp 3, 4C15 học vào sáng t7 vẫn học bình thường