Announcements

Thông báo nghỉ lớp học lại DMP

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ lớp học lại DMP
by Phương Hoàng Việt - Friday, 15 September 2017, 1:39 PM
 

Vì điều kiện thời tiết nên lớp học DMP chiều tối nay 15/09/2017 được nghỉ. Từ tuần sau lớp học bình thường