Announcements

Thông báo cấp bổ sung 3 học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo cấp bổ sung 3 học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 September 2017, 4:41 PM
 

Thông báo cấp bổ sung 3 học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018:
Điều kiện:
- TBC năm học 2016-2017: 6.0 trở lên
- Hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, cận nghèo (có xác nhận của địa phương)
Do thời hạn nộp gấp nên các SV có nhu cầu xin học bổng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ như file đính kèm và nộp về VPK trước 14h chiều ngày 22/9/2017.