Announcements

Thông báo v/v thu học phí (K16)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thu học phí (K16)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 September 2017, 8:06 AM
 

Đề nghị các SV có tên trong danh sách đính kèm nộp tiền vào TK của mình chậm nhất 21/09/2017 do cuối ngày 21/9/2017 Ngân hàng thu học phí lần cuối, những SV nào không đóng sẽ bị phạt nộp muộn.
Thẻ Ngân hàng SV sẽ nhận dưới thư viện.