Announcements

Thông báo nghỉ môn NSE K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ môn NSE K15
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 September 2017, 10:33 AM
 


Tut lớp 3,4C15 ngày thứ 7 23/09/2017, lớp 1,2C15 ngày thứ 2 25/09/2017 và Lec sáng thứ 5 28/09/2017 được nghỉ. Từ lớp Tut 5,6C15 chiều thứ 5 28/09/2017 học bình thường.