Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v nộp tiền học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 26 September 2017, 8:52 AM
 

Sinh viên chưa nộp tiền học lại học kỳ I năm học 2017-2018 xuống nộp bổ sung tại P.TCKT từ ngày 26/09/2017 đến hết ngày thứ 5 28/09/2017