Announcements

Thông báo đổi phòng học SS1

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi phòng học SS1
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 27 September 2017, 10:22 PM
 

Lớp 2C15 chuyển sang học vào ca 2 chiều thứ 5 tại phòng 617C

Lớp 1C15 vẫn giữ nguyên ca học chuyển sang phòng 605C