Announcements

Thông báo lịch học bù SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch học bù SEG
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 28 September 2017, 4:05 PM
 

Lecture SEG sẽ được học bù vào ca 1 chiều thứ 7 30/09/2017 tại phòng 801C