Announcements

Thông báo danh sách SV chưa đóng HP kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách SV chưa đóng HP kỳ 1 năm học 2017 - 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 29 September 2017, 11:24 AM
 

P. TC-KT thông báo những SV chưa đóng HP kỳ 1 năm học 2017 - 2018 đến đóng học phí tại P. 106 nhà A từ ngày 02/10/2017.
Lưu ý quan trọng: SV không nộp học phí sẽ không được dự thi giữa kì, không được thi hết môn.