Announcements

Thông báo v/v lấy chứng chỉ B2

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v lấy chứng chỉ B2
by Phương Hoàng Việt - Friday, 6 October 2017, 2:43 PM
 

Đề nghị các sinh viên K13 đã đạt chứng chỉ B2 của nhà trường đến phòng 113 nhà A nhận chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.