Announcements

Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT
by Phương Hoàng Việt - Monday, 9 October 2017, 10:56 PM
 

Khoa CNTT sẽ tổ chức buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành CNTT.
Thời gian từ 8:00 ngày 14/10/2017
Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH Hà Nội
Thành phần tham dự: BCN Khoa CNTT và các giảng viên.
Các sinh viên khóa 14, 15, 16 bắt buộc phải tham gia và sẽ điểm danh tính vào điểm rèn luyện và các môn học như sau:
- Khóa 14: môn ISD
- Khóa 15: môn SAD
- Khóa 16: môn CAL
Sinh viên sẽ ngồi theo đơn vị lớp, các lớp trưởng nhắc nhở các bạn tham dự đầy đủ buổi hướng nghiệp lần này.