Announcements

Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên các khoá của khoa CNTT

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên các khoá của khoa CNTT
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 13 October 2017, 8:00 AM
 

Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên các khoá của khoa CNTT
Khoa CNTT sẽ tổ chức buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành CNTT theo thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: từ 8:00 đến 11h sáng ngày 14/10/2017 và 21/10/2017
Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH Hà Nội
Thành phần tham dự: khách mời (các doanh nghiệp tuyển dụng), BCN Khoa CNTT và các giảng viên. 
Các sinh viên khóa 14, 15, 16 BẮT BUỘC phải tham gia và sẽ điểm danh tính vào điểm rèn luyện của các môn học như sau:
- Khóa 14: môn ISD
- Khóa 15: môn SAD
- Khóa 16: môn CAL
Sinh viên sẽ ngồi theo đơn vị lớp, các lớp trưởng nhắc nhở các bạn tham dự đầy đủ buổi hướng nghiệp lần này.