Announcements

Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin (BẮT BUỘC) thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin (BẮT BUỘC) thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 13 October 2017, 8:20 AM
 

Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin (BẮT BUỘC) thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018:
Căn cứ chương trình giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 1, 2, năm học 2017-2018, Bộ môn THCS - Khoa CNTT sẽ tổ chức 1 buổi dạy An toàn thông tin cho toàn bộ SV đã đăng kí học 2 đợt này (gồm SV K17 và SV K16 trở lại), lịch học cụ thể như sau:
Buổi 1: chiều thứ 7, ngày 14/10/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS01 - THCS08)
Buổi 2: chiều thứ 7, ngày 21/10/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS09 - THCS16)
Buổi 3: sáng thứ 7, ngày 28/10/2017: từ 7h30 đến 11h: 802C (THCS17 - THCS24)
Buổi 4: chiều thứ 7, ngày 28/10/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS25 - THCS32)
Buổi 5: sáng thứ 7, ngày 04/11/2017: từ 7h30 đến 11h: 901C (THCS33 - THCS40)
Buổi 6: chiều thứ 7, ngày 04/11/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS41 - THCS43)

Lưu ý: SV thuộc lớp THCS nào thì học đúng buổi KTTT đó.