Announcements

Thông báo đổi lịch học Lec môn ISD K14

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi lịch học Lec môn ISD K14
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 17 October 2017, 9:45 PM
 

Bắt đầu từ tuần này, lecture môn ISD được đổi từ ca 2 chiều thứ 4 hàng tuần sang ca 2 sáng thứ 6 tại P 501B