Announcements

Thông báo nghỉ Lecture môn POS K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ Lecture môn POS K16
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 17 October 2017, 9:56 PM
 

Lecture môn POS K16 tuần này được nghỉ, các lớp tut học bình thường. Lecture sẽ học bù vào ca 2 chiều thứ 7 21/10/2017. Phòng học sẽ được thông báo sau