Job Opportunities

Công ty Deloitte tuyển sinh viên FIT HANU

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
Công ty Deloitte tuyển sinh viên FIT HANU
by TRINH BAO NGOC - Wednesday, 25 October 2017, 2:11 PM
 

1.    IT Intern – Thực tập sinh bộ phận IT: làm việc trực tiếp tại bộ phận của IT, xử lý các vấn đề IT nội bộ. Thông tin chi tiết và ứng tuyển tại đây: https://jobs2.deloitte.com/vn/en/job/DELOA004X150516/IT-Intern

2.    Risk Advisory Intern (IT) – Thực tập sinh bộ phận Tư vấn Rủi ro Doanh nghiệp (IT): làm việc tại bộ phận Tư vấn Rủi ro, cụ thể là các khách hàng về mảng IT. Đối với công vệc bộ phận này: các bạn sẽ tham gia vào 1 nhóm đi khách hàng, test quy trình IT hay các vấn đề IT, tỉm ra rủi ro, các vấn đề và tư vấn, đưa ra giải pháp khắc phục cho khách hàng. Đối với công việc của thực tập sinh tại mảng này: tham gia nhóm đi khách hàng, hỗ trợ các công việc ở level của các bạn: , dịch tài liệu, chuẩn bị tài liệu cho nhóm tham gia test các quy trình nhỏ trước và báo cáo cho người phụ trách.

 

Đối tượng cho 2 vị trí trên: các bạn sinh viên năm 3, năm 4, chuyên ngành học về IT.

Liên hệ: trangha@deloitte.com