Announcements

Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 11&12/11/2017 (Sinh viên toàn khóa K2014)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 11&12/11/2017 (Sinh viên toàn khóa K2014)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 26 October 2017, 7:57 AM
 

Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 11&12/11/2017:
Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, cụ thể như sau:
1. Ngày thi (dự kiến): Ngày 11&12 tháng 11 năm 2017.
2. Đối tượng dự thi:
Sinh viên toàn khóa K2014 và những người có nhu cầu.
3. Yêu cầu đối với người dự thi:
- In, điền thông tin (viết tay) và nộp Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu tại file đính kèm).
- Nộp 02 ảnh chân dung, kích thước 3x4 (cm); 01 bản sao Giấy CMND.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11h sáng ngày 06/11/2017. 
5. Nơi nộp hồ sơ: VPK K.CNTT (210C)